Author: Piotr Wojciechowski

Jak najlepiej wykorzystać system zarządzania ERP?

Jest wiele czynników, które decydują o tym, czy dana firma osiąga sukces, czy też nie. Z pewnością dobry produkt nie wystarczy, aby notować stale zyski. Konieczne jest sprawne zarządzanie firmą, odpowiedni marketing i solidna, trwała relacja z klientami. Ażeby to wszystko się udało trzeba wykorzystać system zarządzania ERP – http://positiveretail.pl/modul/erp-crm/. Co należy o nim wiedzieć?

Read More

Nowoczesne narzędzie wewnętrznego zarządzania – JIRA co to?

Każda organizacja aby prężnie funkcjonować szuka rozwiązań, które należycie ułożą i usprawnią pracę w jej wewnętrznych strukturach. W telegraficznym skrócie – postęp i pójście z duchem czasu, pchnęły człowieka od pisania po piasku, poprzez liczydła, aż do wdrażania nowoczesnych technologii. Im więcej dużych przedsiębiorstw zagnieżdża się na rynku, tym bardziej rośnie zapotrzebowanie na dostarczanie odpowiednich narzędzi zarządzania procesami oraz zasobami ludzkimi w firmach. Rodzi to potencjał, jaki wykorzystują twórcy różnego rodzaju platform i mechanizmów porządkujących procesy wewnętrzne organizacji.

Read More

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén