To, czy założone przez nas cele kampanii zostaną spełnione, zależy również od tego, jaki wybierzemy sposób na automatyczne wybieranie numerów telefonicznych. Istnieją trzy możliwości wyboru: z podglądem, progresywny i programowany. Wszystkie mają swoje mocne strony, trzeba tylko umieć je dobrze wykorzystać.

Wybieranie numerów z podglądem dla kampanii skomplikowanych

Sposób ten daje najwięcej swobody agentowi, dlatego w niektórych przypadkach może być mniej efektywny. Warto jednak wybierać numery z podglądem, czyli tak zwany preview dialing, gdy sprzedajemy bardzo skomplikowane produkty w relacji business to business lub gdy prowadzimy dłuższą kampanię, a przeczytanie historii kontaktów z klientem jest niezbędne do tego, żeby dała nam ona zamierzony efekt. Aplikacja call center daje wtedy agentowi możliwość samodzielnego wyboru numerów telefonów, dzięki czemu wybiera on termin, który będzie najbardziej odpowiedni dla klienta. Natomiast minusem jest tu zapewne dodzwanianie się do poczt głosowych.

Progresywne wybieranie numerów z góry ustala pewne zasady

Po progresywne wybieranie numerów czyli tak zwane progressive dialing najlepiej sięgać, gdy organizujemy kampanię dosprzedażową, którą kierujemy do obecnych już klientów lub w przypadku prostych produktów w sprzedaży business to business. Nie daje on największego tempa pracy, ale agenci mają czas, żeby zapoznać się z informacjami o kliencie i historią kontaktu. Jest to na pewno bardziej efektywny sposób niż preview dialing ponieważ nie ma tutaj ryzyka połączeń nieobsłużonych, a i czas na zapoznanie się z danymi w systemie jest z góry ustalony. Automat wybiera jednak numer do klienta wybranego przez siebie i agent nie ma na to wpływu.

Największą wydajność daje programowane wybieranie numerów

Jeżeli prowadzimy prostą kampanię sprzedażową w relacji business to customer (bezpośrednio do klienta indywidualnego), najlepiej wybrać właśnie programowane wybieranie numerów. Ponieważ aplikacja call center wybiera w tym przypadku numery automatyczne, a agent nie musi zapoznawać się z historią kontaktu i wystarczy, że zerknie na podstawowe informacje o kliencie, w ciągu dnia wykonywanych jest w ten sposób dużo więcej telefonów. Do tego odrzucane są od razu połączenia z pocztą głosową. System ten sprawdza się przy większym zespole agentów, ponieważ wybiera numery po konkretnym czasie rozmowy i jeśli agent nie zakończy poprzedniej, to nowa rozmowa zostanie nieodebrana, co wiąże się z utratą klienta