Month: Styczeń 2018

Jak najlepiej wykorzystać system zarządzania ERP?

Jest wiele czynników, które decydują o tym, czy dana firma osiąga sukces, czy też nie. Z pewnością dobry produkt nie wystarczy, aby notować stale zyski. Konieczne jest sprawne zarządzanie firmą, odpowiedni marketing i solidna, trwała relacja z klientami. Ażeby to wszystko się udało trzeba wykorzystać system zarządzania ERP – http://positiveretail.pl/modul/erp-crm/. Co należy o nim wiedzieć?

Read More

Program usprawniający zarządzanie w gastronomii

Bardzo trudno jest dzisiaj zarządzać restauracją, czy też nawet jakimś mniejszym lokalem, jeśli nie dysponuje się odpowiednim programem. Chodzi o system, który usprawnia zarządzanie w gastronomii – http://gastro.pl/zarzadzanie-personelem-portal-pracowniczy/. Jakie są zadania takiego systemu? Kiedy oprogramowanie jest najbardziej potrzebne i kto najczęściej z niego korzysta?

Read More

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén